Геометрична фігура ламана складається з декількох відрізків зі спільними початковими і кінцевими точками.
 
Відрізки називають ланками ламаної, а точки — вершинами ламаної.
Якщо початкова та кінцева точка ламаної збігаються, тоді таку ламану називають замкненою.
 
Якщо ланки ламаної перетинаються, тоді таку ламану називають ламаною із самоперетином.
Lauztas_lin.png
Для назви ламаної дотримуються послідовності вершин. Якщо ламана незамкнена, тоді першою пишуть назву початкової вершини. Для замкнених ламаних назву можна починати з будь-якої вершини.
Приклад:
Опис малюнка
  1. У намальованій незамкненій ламаній \(ABCDE\) \(5\) вершин і \(4\) ланки;
  2. У замкненій ламаній \(FHG\) \(3\) ланки; 
  3. Одна з ламаних із самоперетином  \(KLMN\) незамкнена, друга \(TPZV\) замкнена.
Властивості ламаної.
  
 
1. Довжину ламаної визначають як суму довжин ланок ламаної.
 
2. Довжина відрізка, що з'єднує початок і кінець ламаної, менше довжини ламаної.