Рівняння — це рівність, що містить букву, значення якої треба знайти.
У рівняннях невідоме зазвичай позначається буквою латинського алфавіту.
Найчастіше в рівняннях використовують букви  \(x\) і \(y\).
Значення букви, при якому з рівняння виходить правильна числова рівність, називають коренем рівняння.
Розв'язати рівняння — знайти всі його корені або переконатися, що це рівняння не має жодного кореня.
Найпростіші рівняння пов'язані з визначенням невідомих членів дії додавання, віднімання, множення і ділення.
Приклад:
\(x + 19 = 35\)
Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.
\(x = 35 - 19\)
\(x = 16\)
Число \(16\) — корінь даного рівняння, тобто рівність \(16 + 19 = 35\) правильна.
Приклад:
\(x - 14 = 20\)
Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.
\(x = 20 + 14\)
\(x = 34\)
Число \(34\) — корінь даного рівняння, тобто рівність \(34 - 14 = 20\) правильна.
Приклад:
\(37 - x = 25\)
Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.
\(x = 37 - 25\)
\(x = 12\)
Число \(12\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(37 - 12 = 25\) — правильна.
Приклад:
\(x\)  \(4 = 32\)
Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.
\(x = 32 : 4\)
\(x = 8\)
Число \(8\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(8\)  \(4 = 32\) правильна.
Приклад:
\(x : 17 = 5\)
Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.
\(x = 17\)  \(5\)
\(x = 85\)
Число \(85\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(85 : 17 = 5\) правильна.
Приклад:
\(36 : x = 4\)
Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.
\(x = 36 : 4\)
\(x = 9\)
Число \(9\) — корінь даного рівняння, тобто  рівність \(36 : 9 = 4\) правильна.
Приклад:
\(x\)  \(0 = 15\)
\(x = 15 : 0\), але
 
Зверни увагу!
на нуль ділити не можна.
Отже, такого числа, добуток якого на \(0\) дорівнює \(15\), не існує.