Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Порівняння натуральних чисел У теорії розглядаються основні поняття: нерівність, подвійна нерівність, порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя; порівняння багатоцифрових чисел.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Найбільше іменоване число 1 вид - рецептивний легке 1Б. Порівняння іменованих чисел.
2. Порівняйте числа 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формувати вміння порівнювати натуральні числа.
3. Порівняння натуральних чисел 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Порівнятинатуральні числа.
4. Яке число знаходиться правіше 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формувати вміння за допомогою числового променя порівнювати числа.
5. Яке число знаходиться лівіше 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формувати вміння порівнювати натуральні числа за допомогою координатного променя.
6. Цифра, яка записана в розряді десятків класу тисяч числа 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Формувати вміння визначати цифру, яку треба записати в розряді десятків класу тисяч даного числа.
7. Набільше іменоване число 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Порівняння іменованих чисел.
8. Найбільше можливе число 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на визначення найбільш можлмвого числа.
9. Яке число в натуральному ряді передує числу 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Формувати вміння пояснювати яке число в натуральному ряді передує даному числу.
10. Сусідні числа 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати вміння вказувати сусідні числа.
11. Порівняння іменованих величин 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати вміння порівати іменовані величини.
12. Порівняй результати дій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати вміння порівнювати відповіді двох виразів. Треба виконати математичні дії (додавання або віднімання), а потім порівняти відповіді.
13. Додати цифру 3 вид - аналіз середнє 2Б. Формувати вміння та навичок застосовувати поняття «подвійна нерівність». Також завдання перевіряє знання позицій цифр у числі.
14. Подвійна нерівність 3 вид - аналіз важке 3Б. Найпростіші подвійні нерівності.
15. Порівняння чисел із невідомими розрядами 3 вид - аналіз важке 3Б. Порівняння натуральних чисел з невідомими розрядами
16. Подвійна нерівність 3 вид - аналіз важке 4Б. Формувати вміння та навички на зрозуміння поняття «подвійна нерівність», аналізувати нерівність та знаходити правильні відповіді.
17. Порівняння іменованих величин 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Формувати вміння порівнювати іменовані величини.
18. Порівняння іменованих величин 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Формувати вміння порівнювати іменовані величини (маса).
19. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 3 вид - аналіз важке 3Б. Формувати вміння рахуватикількість чисел у натуральному ряду між двома числами.
20. Порівняй вирази 3 вид - аналіз важке 4Б. Формувати вміння порівнювати відповіді виразів виконав математичні дії: додавання та добуток.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Порівняння двозначних чисел Інший важке 2Б. Формування вмінь та навиків при розв'язанні вправ на застосуванняі подвійної нерівності.
2. Запиши всі значення x, при яких нерівність буде правильною Інший середнє 2Б. Формування вмінь знаходити правильну нерівність.
3. Записати цифрами число Інший середнє 2Б. Формувати вміння записувати число цифрами, задане словами.
4. Розташуй числа у порядку зменшення Інший середнє 2Б. Формування вмінь аналізувати ряд натуральних чисел та розташувати їх у порядку зменшення.
5. Розташуй числа у порядку зростання Інший середнє 2Б. Формування вмінь аналізувати ряд чисел та розташувати їх у порядку зростання.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Порівняння натуральних чисел» 00:15:00 середнє 7Б. Cистематизація та узагальнення вивченого з теми, закріплення основних понять.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Порівняння натуральних чисел» 00:15:00 середнє 7Б. Домашня робота — це самостійна робота учня, в якій закріплюються знання з основних понять теми. Розвивається уміння мислити самостійно, приймати рішення.
2. Перевірочна робота з теми «Порівняння натуральних чисел» 00:20:00 середнє 10Б. Перевірка знань із даної теми, для подальшої корекції знань.