Знайдемо суму протилежних чисел за допомогою координатної прямої.
Приклад:
Обчисли: \(6+(-6)\)
  
II_04t_№1(4).png
 
При переміщенні точки \(F\) \((6)\) на \(6\) одиниць ліворуч вона переходить у точку \(O\) \((0).\)
 
\(6\) \(+\) \((-6)\) \(=\) \(0\)
Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю: \(a+(-a)=0\)
Знайдемо суму якого-небудь числа та числа \(0.\)
Приклад:
Обчисли: \(-3+0\)
  
Додати до \(-3\) число \(0\) — означає не змінювати число \(-3.\)
  
\(-3\) \(+\) \(0\) \(=\) \(-3\)
Якщо до числа додати \(0,\) то це число не зміниться: \(a+0=a\)