На координатній прямій точка з більшою координатою лежить правіше, ніж точка з меншою координатою.
М_I_03_t(2).png
 
Точка \(M\) \((-1,5)\) лежить на координатній прямій лівіше від точки \(K\) \((-1).\) Число \(-1,5\) менше від числа \(-1.\)
 
Записують: \(-1,5\) \(<\) \(-1.\)
 
Зауважмо, що з двох від'ємних чисел точка з більшою координатою лежить на координатній прямій ближче до \(0,\) а з меншою координатою — далі від нуля.
 
Точка \(K\) \((-1)\) із від'ємною координатою розташована лівіше від точки \(O\) \((0).\) Число \(-1\) менше від \(0.\)
 
Записують: \(-1\) \(<\) \(0.\)
 
Точка \(M\) \((-1,5)\) лежить на координатній прямій лівіше від точки \(F\) \((2,25).\) Число \(-1,5\) менше від числа \(2,25.\) 
 
Записують: \(-1,5\) \(<\) \(2,25.\)
 
Аналогічно можна порівняти й інші числа.
Приклад:
12>11,5<20<2,25