Натуральні числа — числа , що використовуються при лічбі.
1 ,2 ,3 ,4 ,5 … — приклади натуральних чисел. Множина  натуральних чисел є нескінченною.
Натуральні числа, протилежні їм числа та число \(0\) називаються цілими числами.
\(-22;\)  \( -1; \)  \(-17; 0;\)  \( 2; \)  \(3085;\)  \(2014\)  —  приклади цілих чисел
Приклад:
Укажи \(:\)
 
\(a)\) всі цілі числа , розташовані на координатній прямій між числами  \(-5,4\)  і  \(2,7\) ;
 
\(b)\) натуральні числа , розташовані на координатній прямій між числами  \(-5,4\)  і  \(2,7\)\(. \)
 
Відповідь
 
\(a)\) між числами \(-5,4\) і \(2,7\) розташовані наступні цілі числа:
 
\(-5,\) \(-4,\) \(-3,\) \(-2,\) \(-1,\) \(0,\) \(1,\) \(2\);
 
\(b)\) між числами \(-5,4\) і \(2,7\) розташовані наступні натуральні числа: 
 
\(1\) і \(2\)
 
Усі цілі числа та всі дроби називаються раціональними числами.
Говорять, що цілі числа та дробові  утворюють множину раціональних чисел.
 
\(-0,5;\)   \(237,53;\)   79;4;5;0;45;132;2425;1713  —  приклади раціональних чисел.