Віднімання — це дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним з них знаходять другий доданок.
Наприклад, 2+5=3, тому 35=2.
 
Такий самий результат отримаємо, якщо до \(3\) додамо число протилежне числу \(5\):
3+(5)=2
 
 На координатній прямій розглянутий зразок має вигляд: 
рис відн.png
Різницею раціональних чисел \(a\) і \(b\) називають таке число \(x\), яке в сумі із числом \(b\) дає число \(a\).
Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число, протилежне від'ємнику:
ab=a+(b), або a(b)=a+b.
Якщо зменшуване і від'ємник між собою рівні, то різниця дорівнює нулю:
22=0, або 2(2)=2+2=0.
Під час віднімання раціональних чисел зменшуване може бути меншим, ніж від'ємник. 
У результаті віднімання раціональних чисел зменшуване:
  • зменшується, якщо від'ємник є додатним:
25=2+(5)=3, або 34=3+(4)=7;
  • збільшується, якщо від'ємник є від'ємним:
53=2, або 5(7)=5+7=2;
  • не змінюється, якщо від'ємник дорівнює 0:
30=3, або 30=3.
Зверни увагу!
Будь яку різницю можна подати у вигляді суми.
Розглянемо приклад, де знайдемо значення для "багатокомпонентної" різниці 1,5(0,5)1(1).
Спершу замінюємо дію віднімання на додавання 1,5+0,51+1.
 
Потім групуємо для зручного обчислення:
числа з однаковими знаками 1,51+0,5+1, або числа  з різними знаками 1,5+0,51+1.
 
Обчислюємо результат:
2,5+1,5=1 або 10=1.
Джерела:
О. Істер "Математика. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2". - Київ "Генеза" - 2023. 
Математика: підруч. для 6 кл. закладів заг.сер. освіти(у 2х ч.): Ч.2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір.- Х.: Гімназія, 2023. 
Математика. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2. /Н.Тарасенкова, І.Богатирьова, О.Коломієць, З.Сердюк, Ю.Рудницька - Київ. "Оріон" - 2023.