Ви вже знайомі з координатною прямою та знаєте, що показує координата точки.
Якщо координата точки відома: 
— цю точку можна позначити на координатній прямій;
— модулем координати є відстань від цієї точки до точки О;
— знак координати, вказує напрямок, у якому шукати відстань.
 Також, вам вже відомо, як знайти модуль різних раціональних чисел та як розв'язувати рівняння з модулем. Виникає питання, до яких завдань можна застосувати знання? 
Накреслимо координатну пряму, узявши за одиничний відрізок 2 клітинки. Позначимо на ній точки: A12 та B12.
Screenshot_2.png
 
Як бачимо, ці точки рівновіддалені від початку відліку.
 
Відстань між точками \(A\) і \(B\) — складає один одиничний відрізок, що є сумою відстаней \(AO\) та \(OB\), або сумою відповідних модулів:
 
Screenshot_3.png
AB=AO+OB=12+12=12+12=1(од.відр.).
 
Додамо точку C612, що знаходиться з точкою \(\)A12\(\) по різні боки від початку відліку.
 іл_2.1.png
 
 Відстань між точками \(A\) і \(C\), теж є сумою відстаней від точок до початку відліку \(AO\) та \(OC\):
 
AC=AO+OC=12+612=12+612=7(од.відр.).
Якщо дано точки \(A(a)\) і \(B(b)\), причому \(a\) — від'ємне, \(b\) — додатне число. Тоді відстань між точками \(A(a)\) і \(B(b)\) на координатній прямій можна знайти як суму модулів: AB=AO+OB=a+b.
Знайдемо тепер відстань між точками B12 і C612:
Screenshot_1.png
 
Відстань між точками \(B\) і \(C\), оскільки вони знаходяться по один бік від початку відліку, можна знайти як різницю відстаней \(OC\) та \(OB\):
 
OB<OC,12<612,BC=OCOB=61212=61212=6(од.відр.).
Якщо дані точки \(A(a)\) і \(B(b)\), мають координати з однаковими знаками, й a < b тобто \(A(a)\) — ближча до \(O\), то на координатній прямій знаходимо різницю модулів: AB=BOAO=ba.
Приклад:
1) дано точки A(2,5) і B(7), знаходимо відстань між точками: AO<BO,AB=BOAO=72,5=72,5=4,5(од.відр.).
 
2) якщо A(1,5) і B(3,5), відстань між точками: AB=BOAO=3,51,5=3,51,5=2(од.відр.).
 
Також, для знаходження відстаней на координатній прямій можна скористатись узагальненням:
 Відстань між точками на координатній прямій дорівнює модулю різниці їх координат: A(a)іB(b),AB=ba=ab.
1)A12іB12,тоAB=1212=12+12=1(од.відр.)і 1212=1=1(од.відр.);2)A(2,5)іB(7),тоAB=72,5=4,5=4,5(од.відр.)і 2,57=4,5=4,5(од.відр.);3)A(1,5)іB(3,5),тоAB=3,5(1,5)=3,5+1,5=2(од.відр.)і 1,5(3,5)=1,5+3,5=2(од.відр.).
Джерела:
О. Істер "Математика. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2". - Київ "Генеза" - 2023.