Відношення \(3 : 2 \) і \(12 : 8\) рівні, оскільки  \(3 : 2 = 1,5 \) і \(12 : 8 = 1,5\).
 
Отримуємо рівність \(3 : 2 = 12 : 8\) або 32=128
Читають: «Відношення \(3\) до \(2\) дорівнює відношенню \(12\) до \(8\)» або «\(3\) так відноситься до \(2\), як \(12\) відноситься до \(8\)».
Рівність двох відношень називають пропорцією.
 
 mk=nt або m \(:\) k \(=\) n \(:\) t
Усі члени пропорції відмінні від нуля: m0,k0,n0,t0.
 
Зверни увагу!
Числа m і t  називають крайніми членами пропорції, а числа k і n середніми.
Основна властивість пропорції:
добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів.
Якщо mk=nt,  або m\(:\)k\(=\)n\(:\)t, тоді m\(·\)t\(=\)k\(·\)n
Дійсно, у пропорції 32=128 добуток крайніх членів \(3 · 8 = 24\) і добуток середніх членів \(2 · 12 = 24\) рівні.
 
Правильне і обернене твердження. Якщо m, k, n і t не рівні нулю числа і m \(·\)t\(=\)k\(·\)n, тоді mk=nt
Приклад:
Якщо \(3 · 8 = 2 · 12\), тоді 32=128.
У пропорції 32=128 поміняємо місцями середні або крайні члени, тоді отримаємо знову правильні рівності.
 
312=28 і 82=123
Розглянемо пропорції, які можуть бути отримані з вірної пропорції
ab=cd,а саме:1)ac=bd2)dc=ba3)db=ca4)a+bb=c+dd5)ab=a+cb+d6)a+bab=c+dcd(якщо    ab,cd)