1. Сутність дії множення. Назви компонентів

 2. Сутність дії ділення. Назви компонентів

 3. Переставний закон множення

 4. Властивості множення та ділення на 1 і 0. Ділення числа на рівне йому число.

 5. Множення і ділення на 10

 6. Таблиця множення на 2. Таблиця ділення числа 2

 7. Знаходження невідомого множника, діленого або дільника

 8. Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3

 9. Таблиця множення на 4

 10. Складені задачі, що містять просту задачу на множення та ділення

 11. Таблиця множення на 5

 12. Збільшення або зменшення числа у кілька разів

 13. Таблиця множення на 6

 14. Різницеве і кратне порівняння

 15. Таблиця множення на 7

 16. Таблиця множення на 8

 17. Порядок дій у виразах, коли є множення і ділення

 18. Таблиця множення на 9