Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Множення числа 9. Множення на 9 Множення числа 9. Множення на 9.
2. Таблиця множення на 9. Знаходження частки за таблицею множення Таблиця множення на 9. Знаходження частки за таблицею множення.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Множення на 9, Множення числа 9 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на перевірку знань таблиці множення на 9, переставний закон множення.
2. Множення 8 і 9 1 вид - рецептивний легке 4Б. Обчислення виразів за таблицями множення чисел 8 і 9.
3. Текстова задача про малину 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розв'язання складеної задачі на знаходження суми однакових доданків.
4. Число, яке ділиться на 9 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Закріплення знання таблиці ділення числа 9.
5. Заповнення таблиці 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Знаходження добутку чисел та суми двох добутків.
6. Обчислення значення невідомого числа, позначеного змінною 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходження невідомого множника. Застосування таблиці множення.
7. Парне або непарне число. Збільшення числа 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вибрати парне або непарне число і збільшити його в 9 разів.
8. Вибір виразу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вибір виразу, значення якого ділиться на 9.
9. Порівняння добутку і частки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Порівняння добутку і частки.
10. Текстова задача (слова) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання складеної задачі на збільшення числа у кілька разів.
11. Значення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення значення виразу з діями різного ступеня.
12. Добуток із невідомим множником 3 вид - аналіз важке 2Б. Знаходження невідомогодругого множника і добутку даних чисел.
13. Вираз за словесним описом 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Складання виразу, обчислення його значення ( віднімання і ділення).
14. Пропущені знаки дії 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Вставити пропущені знаки дії так, щоб рівність була правильною.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Множення на 9, множення числа 9 Інший легке 3Б. Засвоєння таблиці множення на 9.
2. Числа, які діляться на 9 Інший середнє 3Б. Закріплення знання таблиці множення числа 9..
3. Пропущене число Інший середнє 2Б. Закріплення знання таблиці ділення на 9..
4. Пропущені дужки Інший важке 2Б. Відновлення виразу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за темою «Таблиця множення на 9» 00:20:00 середнє 7Б. Закріплення навички множення числа 9.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота за темою «Таблиця множення на 9» 00:15:00 середнє 7Б. Множення і ділення на 8 і 9. Необхідно вибрати парне або непарне число і збільшити його у 9 разів. Вибір чисел. Числа, які діляться на 9.
2. Перевірочна робота за темою «Таблиця множення на 9» 00:30:00 середнє 12Б. Множення на 9, множення числа 9. Необхідно знайти число серед десяти чисел, яке ділиться на 9. Пропущене число, ділення на 9. Розв'язання текстової задачі. Дві дії. Пропущені дужки.