Теорія

Завдання

1. Продовж речення

Складність: легке

1
2. Правильна дія

Складність: легке

1
3. Числовий вираз за словесним описом

Складність: легке

1
4. Спочатку дія в дужках!

Складність: легке

1
5. Зміна порядку дій

Складність: легке

2
6. Доцільне питання

Складність: середнє

2
7. Обчисли

Складність: середнє

2
8. Учні в гуртку

Складність: середнє

4
9. Порядок дій

Складність: середнє

2
10. Два вирази на додавання з дужками

Складність: середнє

2
11. Сума чотирьох чисел

Складність: середнє

2
12. Запис виразу, віднімання

Складність: середнє

4
13. Складання виразу для вирішення задачі

Складність: середнє

4
14. Вибір виразу

Складність: важке

3
15. Знайди розв'язок

Складність: важке

3
16. Пропущені дужки (віднімання і додавання)

Складність: важке

3
17. Обернена задача

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів