Ресурс 4в250.png
 
Вітаю! Ти вже знаєш, якщо вирази складаються з додавання та віднімання і не мають дужок, то такі дії виконуються у порядку їх запису: зліва направо.
 
Screenshot_1.png
 
Давай з'ясуємо в якому порядку потрібно виконувати дії у виразах, коли зустрічаються дужки.
У виразах з дужками спочатку виконуються дії в дужках, а далі — додавання й віднімання.
Screenshot_2.png
 
Screenshot_3.png
Приклад:
\(9 - (2 + 3)\) першою дією виконують додавання.
 
\(5 + (8 - 6)\) в першу чергу виконують дію віднімання.
Зверни увагу!
Вираз \(9 - (2 + 3)\) читають так: від числа \(9\) відняти суму чисел \(2\) і \(3\).
 
Вираз \(5 + (8 - 6)\) читають так: до числа \(5\) додають різницю чисел \(8\) і \(6\).