Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Зовнішній вигляд І – Appearance I Vocabulary, appearance - beautiful, fat, good-looking, handsome, old, plump, pretty.
2. Зовнішній вигляд ІІ – Appearance II Vocabulary describing appearance - old, pretty, thin, ugly, young.
3. Зовнішній вигляд, зачіска I – Appearance, Hair Style I Vocabulary about hair style - black, blonde, brown, curly, dark, fair, light brown, dark hair, fair hair.
4. Зовнішній вигляд, зачіска IІ – Appearance, Hair Style II Vocabulary about hair style - long, red, straight, thick, short, wavy.
5. Характер I – Character I Vocabulary describing character – bad, brave, clever, friendly, funny, generous, good, hardworking, helpful.
6. Характер II – Character II Vocabulary describing character –good, hardworking, helpful, honest, joyful, kind.
7. Характер III – Character III Vocabulary describing character – honest, joyful, kind, lazy, loud, polite, rude, shy.
8. Почуття I – Feelings I Vocabulary about feelings – angry, cold, happy, hot, hungry, sad.
9. Почуття II – Feelings II Vocabulary about feelings – scared, surprised, thirsty, tired, upset, worried.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Переклад на українську – Translating Ukrainian 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading and choosing the correct translation into Ukrainian - adjectives about appearance.
2. Переклад на українську, риси характеру – Translating Ukrainian 1 вид - рецептивний легке 2Б. Reading and choosing the correct translation into Ukrainian - personality.
3. Переклад англійською, зовнішній вигляд, зачіска – Translation, Appearance 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading and choosing the correct translation into English.
4. Переклад англійською, почуття – Translation, Feelings 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading and choosing the correct translation into English.
5. Слово і аудіювання, зовнішній вигляд – Picture and Listening 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading the word and choosing the correct heard word.
6. Слово і аудіювання, риси характеру – Word and Listening 1 вид - рецептивний легке 2,5Б. Reading the word and choosing the correct heard word.
7. Слово та аудіювання, типи волосся – Word and Listening 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading the word and choosing the correct heard word.
8. Слово і аудіювання, почуття – Word and Listening, Feelings 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading the word and choosing the correct heard word.
9. Аудіювання, зовнішній вигляд – Listening, Appearance 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Listening the word and choosing the correct variant.
10. Аудіювання, характер – Listening, Personality 1 вид - рецептивний легке 2Б. Listening the word and choosing the correct variant.
11. Аудіювання, зовнішній вигляд, зачіска – Listening, Hair Style 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Listening the word and choosing the correct Ukrainian translation.
12. Слухати, обирати, відчувати – Listening, Feelings 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Listening the word and choosing the correct Ukrainian translation.
13. Аудіювання та письмо, зовнішній вигляд – Listening and writing, Appearance 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Listening and writing the word from the box – adjectives describing appearance.
14. Аудіювання та письмо, особистість – Listening and writing, Personality 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Listening and writing the word from the box – adjectives, descibing the personality.
15. Вимова, почуття – Pronunciation, Feelings 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Reading the pronunciation and choosing the correct word - adjective describing the feelings.
16. Орфографія та лексика, Гра "Змійка" – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Finding the words (adjectives describing the appearance) in the line of letters.
17. Пошук слів, почуття – Wordsearch, Feelings 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Finding the words (adjectives describing the feelings) in the wordseach table.
18. Словниковий пошук, зачіски – Wordsearch, Hair Style 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Finding the words (adjectives describing the hair) in the wordseach table.
19. Змішані літери, особистість – Mixed Letters, Personality 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Putting the letters in correct order, making the words - adjectives describing personality.
20. Правопис, пропущені літери, зачіска – Spelling, Missing letters, Hair Style 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Filling the gaps with missing letters completing the adjectives describing hair.
21. Пропущені голосні, особистість – Missing Vowels, Personality 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Writing in the missing vowels to complete the words - adjectives describing personality.
22. Відсутні голосні, почуття – Missing Vowels, Feelings 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Writing in the missing vowels to complete the words - adjectives describing feelings.
23. Переклад українською мовою, зовнішній вигляд – Translation into Ukrainian, Appearance 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Translating words - adjectives describing appearance into Ukrainian.
24. Переклад українською мовою, типи волосся – Translation into Ukrainian, Hair Style 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Translating words - adjectives describing hair style into Ukrainian.
25. Переклад на англійську, риси характеру – Translation into English, Personality 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Translating words - adjectives describing character into English.
26. Вимова та письмо, зачіски – Pronunciation and Writing, Hair Style 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Reading the pronunciation and writing the word - adjectives describing hair style.
27. Диктант, зачіска – Dictation, Hair Style 3 вид - аналіз важке 4,5Б. Listening and writing the word – adjectives describing the hair.
28. Диктант, зовнішній вигляд – Dictation, Appearance 3 вид - аналіз важке 4,5Б. Listening and writing the word – adjectives describing the appearance.
29. Письмо, шифр, почуття – Writing, Cipher, Feelings 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Recode the note and write the words - adjectives describing feelings.
30. Виправлення помилок, зовнішній вигляд – Correcting mistakes, Appearance 2 вид - інтерпретація важке 4,5Б. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
31. Виправлення помилок, зачіска – Correcting mistakes, Hair style 2 вид - інтерпретація важке 4,5Б. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
32. Слова в реченнях, особистість – Words in the Sentences, Personality 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Reading the sentences. Choosing and writing in the correct word.
33. Слова у реченнях, почуття – Words in the Sentences, Feelings 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Reading the sentences. Choosing and writing in the correct word.
34. Читання, мій найкращий друг – Reading, My Best Friend 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Reading the text and choosing the best answer about text.
35. Читання, істинні та хибні речення – Reading, True, False Sentences 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Reading the text and then choosing if the statement is true, false or doesn't say.
36. Слухання, зовнішній вигляд - Listening, Appearance 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Listening the dialogue and choosing the correct variant.
37. Зайве слово І – Odd One Out I 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Reading the given words and writing one word out, which is odd in each line.
38. Зайве слово ІІ – Odd One Out II 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Reading the given words and writing one word out, which is odd in each line.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вимова, літери – Pronunciation, Characters Інший легке 2Б. Reading the pronunciation and choosing the correct word - adjective describing the characters.
2. Приховані слова, почуття – Spelling and vocabulary, Game «The snake» Інший середнє 3Б. Finding the words (adjectives describing the feelings) in the line of letters.
3. Змішані літери, зачіска – Mixed Letters, Hair Style Інший середнє 3Б. Putting the letters in correct order, making the words - adjectives describing hair.
4. Правопис, пропущені літери, зовнішній вигляд – Spelling, Missing letters, Appearance Інший середнє 3Б. Filling the gaps with missing letters completing the adjectives describing appearance.
5. Переклад англійською мовою, почуття – Translation into English, Feelings Інший середнє 3Б. Translating words - adjectives describing feelings into English.
6. Вимова та письмо, зовнішній вигляд – Pronounciation and Writing, Appearance Інший важке 3Б. Reading the pronounciation and writing the words - adjectives describing the appearance.
7. Письмо, шифр, особистість – Writing, Cipher, Personality Інший середнє 4Б. Recode the note and write the words - adjectives describing the character.
8. Письмо, мій найкращий друг – Writing, My Best Friend Інший важке 0Б. Reading the text and writing similar text "My Best Friend".

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Лексика, оформлення - Vocabulary, Appearance 00:20:00 середнє 13,5Б. Лексика - зовнішній вигляд; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
2. Лексика, зачіска – Vocabulary, Hair Style 00:20:00 середнє 13,5Б. Лексика - колір волосся, типи; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
3. Лексика, особистість – Vocabulary, Personality 00:20:00 середнє 16,5Б. Лексика - риси характеру; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
4. Лексика, почуття – Vocabulary, Feelings 00:20:00 середнє 12Б. Лексика - почуття; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
5. Словник, опис особистості – Vocabulary, Describtion Personality 00:20:00 середнє 24Б. Лексика - зовнішність, колір волосся, типи, риси характеру, почуття; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Опис особистість І – Description Personality 00:30:00 середнє 20,5Б. Лексика - зовнішність, колір волосся, типи, риси характеру, почуття; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
2. Опис особистість II – Description Personality II 00:30:00 середнє 21Б. Лексика - зовнішність, колір волосся, типи, риси характеру, почуття; вибір, виконання завдань; читання, письмо, мовні навички.
3. Друже мій – My Friend 00:40:00 важке 17Б. Лексика - зовнішність, колір волосся, типи, риси характеру, почуття; вибір, виконання завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.