Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Дещо про зміни приголосних у процесі словотворення Формування знань, умінь і навичок із теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
2. Правопис прикметникових форм від географічних назв і від назв народів Формування мовних компетентностей із теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди помилку 3 вид - аналіз легке 1Б. Закріплення вивченого про зміни приголосних під час словотворення.
2. Один із п'яти 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення орфоргафічних навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
3. Орфографічна хвилинка 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати орфографічні помилки, допущені при словотворенні.
4. Знайди слово із суфіксом -ськ- 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
5. Від прикметника до іменника 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних. Повторення вивченого про творення іменників.
6. Зміни приголосних у прикметниках 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних. Повторення вивченого про творення прикметників.
7. Утвори іменник із суфіксом -цтв(о) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних при словотворенні.
8. Заповни пропуски 3 вид - аналіз середнє 5Б. Удосконалення знань, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
9. Відповідність 3 вид - аналіз важке 16Б. Закріплення вивченого про зміни приголосних при словотворенні.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди слово із суфіксом -зьк- Інший середнє 1Б. Удосконалення знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
2. Знайди слово із суфіксом -цьк- Інший середнє 1Б. Удосконалення знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
3. Поміркуй! Інший середнє 1Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних. Повторення вивченого про творення слів.
4. Утвори іменник із суфіксом -ств(о) Інший середнє 1Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних при словотворенні.
5. Склади речення Інший важке 4Б. Застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при словотворенні».
6. Словниковий диктант Інший важке 12Б. Практичне застосування набутих знань, умінь і навичок із теми «Зміни приголосних при словотворенні».

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для закріплення вивченого з теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення» 00:15:00 середнє 4Б. Систематизація вивченого з теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».
2. Перевірна робота з теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення» 00:25:00 середнє 13Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення».