Апостроф пишемо перед буквами я, ю, є, ї:
 • Після букв, що позначають губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф]б’ю, п’ятниця, в’юн, м’ясо, Стеф’юк.
   
 • Після букви р, що позначає твердий приголосний ]:  пір’я, подвір’я.
   
 • Після букви к у слові Лук’ян та похідних від нього:  Лук’янівка, Лук’янович тощо.
   
 • Після префіксів, що закінчуються твердим приголосним, перед наступними я, ю, є, ї:  під’їзд, між’яр’я.
   
 • Після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним: дит’ясла, Мін’юст.
Апостроф НЕ пишемо перед буквами я, ю, є, ї:
 • Після букв, що позначають губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф], якщо перед ними є інша буква на позначення приголосного, крім р:  свято, морквяний, тьмяний, АЛЕ торф’яний, черв’як, арф’яр.
   
 • Після букви р, що позначає м’який приголосний [р']:  ряска, буря, рядно.
Зверни увагу!
Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки[йа], [йу], [йе], [йі]: в’юн [вйун].
Зверни увагу!
Для кращого засвоєння правил склали так звані мнемонічні фрази (вислови для запам’ятовування). Існує така фраза й для апострофа: МаВПа БуФ. Саме після цих букв пишемо апостроф.