При вiдмiнюваннi слова або його твореннi інколи виникає важкий для вимови збiг приголосних звукiв. Тому в процесi мовлення один із таких приголосних випадає, тобто вiдбувається спрощення (правило «третього зайвого»). Зазвичай спрощені звуки не пишемо.
Спрощення приголосних відбувається в таких групах приголосних:
 • [ждн], [здн] → [жн], [зн] (випадає д): проїздити – проїзний, тиждень – тижня;
   
 • [зкн], [скн] → [зн], [сн] (випадає к): брязкіт — брязнути, тріск — тріснути, писк — писнути (рідше — пискнути);
   
 • [стл], [стн] → [сл], [сн] (випадає т): щастя — щасливий, прихвостень — прихвосня, перстень — персня;
   
 • [рнц] → [нц] (випадає р): чернець — ченці;
   
 • [рдц] → [рц] (випадає д): сердець — серце;
   
 • [слн] → [сн] (випадає л): масло — масний; мисль — зумисне; ремесло — ремісник.
Зверни увагу!
Іноді при словозміні звук може з'являтися: четвер — четверга, четверговий.