Спрощення  НЕ  відбувається:
 • у словах кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап’ястний (т зберігається і на письмі, й у вимові);
   
 • у словах шістнадцять, шістдесят, шістсот і п’ятдесят  ([т] у вимові випадає, але на письмі залишається);
   
 • у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження на контраст — контрастний, протест — протестний (пишемо -стн-, а вимовляємо [сн]).
Зверни увагу!
Лише у вимові відбувається спрощення:
 • у групах приголосних -стц-, -стч-: невістка — невістці [нев’ісˊцˊі], невістчин [нев’ішчин], хустка — у хустці [хусˊцˊі];
   
 • у групах приголосних -стськ-, -нтськ-, -нтств-: турист — туристський [турисˊкий], студент — студентський [студенˊсˊкий], агент— агентство [агенство].
Зверни увагу!
Немає  спрощення в словах випускний, пропускний, рискнути, вискнути (від виск), тоскно, скнара, скніти, брезкнути й споріднених.