Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Правопис префіксів роз- (розі-), з- (зі-, с-) Формування знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Шукаємо помилку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Уміння застосовувати здобуті знання, використовувати правила на вивчені орфограми.
2. Вибери слово 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати орфограму в словах із префіксом зі-; застосування знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
3. Слово до слова — зложиться мова 1 вид - рецептивний легке 4Б. Удосконалення знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
4. Чому слово зайве? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
5. Це неправильно! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про правопис префіксів з-, с-.
6. Як краще? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення орфографічних й орфоепічних навичок, отриманих при вивченні теми
7. Добери антонім 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про антоніми; закріплення й систематизація вивченого про правопис префіксів.
8. Із пісні слів не викинеш 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, з-, с-.
9. З- чи С-? 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення й систематизація вивченого про правопис префіксів з-, с-.
10. Один із двох 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, розі-.
11. Читаємо й працюємо 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
12. Добери синоніми 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Повторення вивченого про синоніми; збагачення словникового запасу; удосконалення вивченого про правопис префіксів.
13. Утвори спільнокореневі слова 4 вид - творчий середнє 6Б. Повторення вивченого про спільнокореневі слова; уміння утворювати їх, додаючи вивчені префікси, акцентуючи увагу на правописі префіксів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Один із трьох Інший середнє 3Б. Систематизація й закріплення вивченого про правопис префіксів з-, зі-, с-.
2. Склади діалог Інший важке 7Б. Застосування знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)» , під час самостійної роботи над текстом.
3. Склади твір Інший важке 7Б. Застосування знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)» , під час самостійної роботи над текстом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для вдосконалення й узагальнення вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)» 00:20:00 середнє 13Б. Завдання для систематизації знань, отриманих при вивченні теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
2. Перевірна робота з теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)» 00:20:00 середнє 11Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».