Однорідними називаються такі члени речення, що виконують однакову синтаксичну роль, стосуються одного й того самого члена речення і поєднуються сполучниковим, безсполучниковим (інтонаційним) чи змішаним зв’язком.

Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття, схожі за смислом.

Однорідні члени речення є ускладнювальним елементом у простому реченні.
Найважливіші ознаки однорідних членів речення
Однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль: у реченні можуть бути як головними (підмети і присудки), так і другорядними (додатки, обставини, означення) членами речення. Схематично однорідні члени речення можна зобразити так: О
Приклад:
 • Хліб і сіль завжди мали стояти на столі українця (О і О).
 • Голубі, сині, фіолетовірожеві пасма снувались над горами (І. Цюпа) (О, О, О, О). 
 • Над лісом і над полем чути спів жайворонка (О і О).
Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме запитання, поставлене від одного слова.
Приклад:
У відділі продають (що?) морозиво і (що?) цукерки (О і О).
Однорідні члени речення завжди виражаються однією частиною мови.
Приклад:
Весна іде (дієсл.), красу несе (дієсл.) (Нар. творчість) (О, О).
Знімок екрана 2023-02-03 154338.png
 
Зверни увагу!
Не можуть бути однорідними членами речення ширші й вужчі поняття, слова, що належать до різних частин мови

Неправильно. Мама ставила на стіл посуд, тарілки, чашки, вилки і ложки. Люблю весну за спів птахів і що пробуджується природа. У першому реченні посуд (ширше поняття) включає в себе тарілки, чашки, вилки і ложки  (вужче поняття). У другому реченні іменник спів не може бути однорідним з дієсловом пробуджується.
 
Правильно. Мама ставила на стіл тарілки, чашки, вилки і ложки. Люблю весну за спів птахів і за пробудження природи.
Однорідні члени речення поєднуються інтонаційно, за допомогою парних, повторюваних і неповторюваних (одиничних) сполучників. 
Приклад:
 • Ми чуєм трав зелений крик, дощів задумані рефрени (І. Драч) (О, О).
 • Мужню силу хоч похилить горе, та не зломить, в підлість не поверне (І. Франко) (... хоч О, та О, О).
 • Тут були і авіатори, і танкісти, і артилеристи (О. Гончар) (... і О, і О, і О).
 • Мати висаджувала біля хати лише чорнобривці або мальви (О або О).
Зверни увагу!
Однорідні члени речення поєднуються за допомогою:
 • одиничних сполучників: і, та, а, але, проте, зате, однак, або, чи:
  На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає (Т. Шевченко).
   
 • повторюваних  сполучників і… і, та… та, або… або, чи… чи, то… то, ні… ні (такий сполучник повторюється два або більше разів підряд):
  І земля, і небо, й гори були сірими (М. Кідрук).
   
 • парних  сполучників не тільки… а й; як… так і; хоч… але; якщо не… то; не ... а (перша частина такого сполучника ставиться перед першим однорідним членом, друга — перед другим):
  Не тільки друзі, а й вороги шанували князя Ярослава Мудрого.