Розділові знаки між однорідними членами речення ставимо за такими правилами:
Якщо сполучники і, й, та (в значенні і), або, чи  не повторюються, то кома перед ними не ставиться
Приклад:
  • А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевую (Т. Шевченко). — О і О.
  • Сила та розум — краса людини (Нар. творчість). — О та О.
  • Але бiлочцi не спиться. Дятел тукає: тук-тук! Щоб не вкрала ïх лисиця  або хитрий бурундук (Ліна Костенко). — О або О.
Знімок екрана 2023-02-03 155637.png                                                  Знімок екрана 2023-02-03 155818.png
Перед протиставними сполучниками а, але, та (в значенні але), зате, проте, однак, що з'єднують однорідні члени, ставиться кома
Знімок екрана 2023-02-03 155941.png
Приклад:
  • Не вітер, а буря завіяла (Панас Мирний). — О, а О.
  • Світить місяць, та не гріє (Народна творчість). — О, та О.
Зверни увагу!
Сполучник та може вживатися як єднальний у значенні і. Якщо він не повторюється, то кома перед ним не ставиться.
Якщо ж сполучник та використовується в якості протиставного сполучника але, то кому перед ним обов'язково ставимо.
 
Наприклад: Пиріжки були свіжі та (і) смачні. — О та О.
                      Тече вода в синє море, та (але) не витікає (Т. Шевченко). — О, та О.
Між усіма однорідними членами, якщо вони з'єднані інтонаційно, без сполучників, ставиться кома.
Приклад:
Він ловить шурхіт, шелест, шарудіння (Ліна Костенко). — О, О, О.
Знімок екрана 2023-02-03 160302.png
Кома ставиться між усіма однорідними членами, якщо вони з'єднані повторюваним сполучником.
Приклад:
  • А ріка життя все шумить, і піниться, і стогне (Г. Хоткевич). — О, і О, і О, і О.
  • І квіти, і зорі, й зелені віти прово­дять розмови кохані про вічну си­лу весни на сім світі (Леся Ук­раїнка ). — І О, і О, і О, і О.
  • Не хочу я ні вічності, ні слави (Ліна Костенко). — Ні О, ні О.
Знімок екрана 2023-02-03 160543.png
 
Зверни увагу!
У реченні з повторюваними сполучниками завжди на одну кому менше, ніж однорідних членів.

О, чи О, чи О.
То О, то О, то О
Між парами однорідних членів ставиться кома.
Приклад:
Наука і чудо найбільше для людини — її рука. Бере і дає, карає і милує, пестить і нищить, будує і палить, творить і любить ( В. Сухомлинський ). — О і О, О і О, О і О.
Якщо частина однорідних членів речення з’єднана сполучниками, а частина — безсполучниково, то кому ставимо між усіма однорідними членами речення.
Приклад:
Тягнуться до сонця і квітки, і трави, віти кучеряві, гори голубі (В. Сосюра). — І О, і О, О, О.
Знімок екрана 2023-02-03 161022.png
Якщо однорідні члени з'єднані парним сполучником (як… так, не тільки… а й, не стіль­ки… скільки, не лише… але й), то кому ставимо тільки перед другою частиною сполучника.
Приклад:
Не тільки  друзі, а й вороги шанували князя Ярослава Мудрого. — Не тільки О, а й О.
Знімок екрана 2023-02-03 165200.png