Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визнач словосполучення 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати словосполучення, відрізняти від сполучення слів.
2. Культура мовлення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про граматичну помилку.
3. Знайди односкладне речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати граматичну основу речення.
4. Укажи питальне речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати вид речення за метою висловлювання.
5. Укажи розповідне речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати вид речення за метою висловлювання.
6. Однорідні підмети 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати однорідні головні й другорядні члени речення.
7. Однорідні присудки 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати однорідні головні й другорядні члени речення.
8. Речення з додатками 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати додаток у реченні.
9. У пошуках обставини 3 вид - аналіз середнє 1Б. Повторення вивченого про обставину як другорядний член речення.
10. Знайди речення з означенням 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати означення як другорядний член речення.
11. Речення, ускладнене однорідними членами 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати речення, ускладнене однорідними членами.
12. Пунктуаційна помилка при однорідних членах речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при однорідних членах речення.
13. Правильний варіант 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення знань, отриманих під час вивчення теми
14. Узагальнювальне слово 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати узагальнювальне слово при однорідних членах речення.
15. Постав правильний розділовий знак 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при узагальнювальних словах.
16. Кома при звертанні 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при звертанні.
17. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при вставних словах.
18. Складне речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про складне речення.
19. Безсполучниковий зв'язок у складному реченні 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати безсполучниковий зв'язок між частинами складного речення.
20. Утвори прислів'я 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про складне речення.
21. Пряма мова 3 вид - аналіз середнє 1Б. Повторення вивченого про розділові знаки при прямій мові.
22. Неправильне оформлення прямої мови 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при прямій мові.
23. Діалог 3 вид - аналіз середнє 1Б. Повторення вивченого про діалог.
24. Проаналізуй речення 3 вид - аналіз важке 5Б. Уміння визначати граматичну основу і другорядні члени речення.
25. Синтаксичний аналіз речення (однорідні члени речення) 3 вид - аналіз важке 6Б. Уміння аналізувати речення, ускладнені однорідними членами.
26. Чому кома? 3 вид - аналіз важке 1Б. Удосконалення вивчених пунктограм.
27. Завдання для уважних 3 вид - аналіз важке 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки в простому й складному реченні.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Так чи ні? Інший середнє 2Б. Уміння визначати словосполучення.
2. Укажи спонукальне речення Інший середнє 1Б. Уміння визначати вид речення за метою висловлювання.
3. Визнач головні й другорядні члени речення Інший середнє 5Б. Уміння визначати головні й другорядні члени речення.
4. Заповни пропуск Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при узагальнювальних словах.
5. Однорідні обставини Інший середнє 1Б. Уміння визначати однорідні головні й другорядні члени речення.
6. Однорідні додатки Інший середнє 1Б. Уміння визначати однорідні головні й другорядні члени речення.
7. Однорідні означення Інший середнє 1Б. Уміння визначати однорідні головні й другорядні члени речення.
8. Шукаємо звертання Інший середнє 1Б. Уміння визначати звертання в реченнях.
9. Речення без помилок Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при звертанні.
10. У пошуках прямої мови Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про пряму мову.
11. Відшукай зайве речення Інший середнє 1Б. Уміння визначати вид речення за будовою.
12. Склади діалог Інший важке 12Б. Розвиток мовлення. Уміння використовувати набуті знання у власному мовленні.
13. Склади речення Інший важке 4Б. Розвиток мовлення. Уміння використовувати набуті знання у власному мовленні.
14. Синтаксичний аналіз речення (звертання і вставні слова) Інший важке 6Б. Уміння аналізувати речення, ускладнені звертаннями чи вставними словами.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи №1 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:10:00 середнє 6Б. Завдання для удосконалення вивченого з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»  .
2. Тренувальні вправи №2 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:10:00 середнє 6Б. Закріплення вивченого з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» .

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота №1 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:15:00 середнє 9Б. Систематизація знань із теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» .
2. Домашня робота №2 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:15:00 середнє 5Б. Систематизація знань із теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» .
3. Перевірна робота №1 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:20:00 середнє 19Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» .
4. Перевірна робота №2 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»   00:20:00 середнє 13Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» .