Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Словосполучення. Головне і залежне слово. Відмінність словосполучення від слова і речення Формування знань, умінь і навичок із теми« Словосполучення. Головне і залежне слово. Відмінність словосполучення від слова і речення».
2. Види словосполучень. Сполучення слів, що не є словосполученнями Ознайомлення з видами словосполучень; формування уміння розрізняти словосполучення і сполуки слів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Шукаємо зернятко-словосполучення 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати словосполучення.
2. Вибери складне словосполучення 3 вид - аналіз легке 2Б. Закріплення вивченого про типи словосполучень за будовою.
3. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про словосполучення та сполуки слів, що не є словосполученнями.
4. Утвори словосполучення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння добирати й узгоджувати слова в словосполученні, аналізувати граматичні зв'язки між складниками.
5. Сполучення слів чи словосполучення? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань про словосполучення; завдання удосконалює уміння відрізняти словосполучення від сполучень слів.
6. Робота з таблицею 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати головне й залежне слова.
7. Слово. Словосполучення. Речення 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання розвиває уміння відрізняти словосполучення від слова і речення, розуміти відмінність між синтаксичними одиницями.
8. Вибери іменне словосполучення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого теоретичного матеріалу про види словосполучень.
9. Синонімічні словосполучення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розвиток культури мовлення, збагачення словникового запасу, уміння добирати синонімічні словосполучення, формування лексичної культури.
10. Вибери дієслівне словосполучення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про види словосполучень.
11. Синтаксичний аналіз словосполучення 3 вид - аналіз середнє 6Б. Завдання розвиває уміння аналізувати словосполучення за будовою, виділяти головне і залежне слово, правильно ставити запитання від головного до залежного слова.
12. Вибіркова робота 3 вид - аналіз середнє 3Б. Уміння аналізувати речення, розбирати його на словосполучення, визначати відмінність словосполучень від сполучень слів.
13. Постав залежне слово в потрібну форму 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання спрямоване на розвиток уміння будувати граматично правильні словосполучення, узгоджувати залежне слово із головним.
14. Розмовляй українською 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Формування культури мовлення на прикладі словосполучень.
15. Загадки 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Розвиток асоціативного мислення, мовлення, розвиток пізнавальних та творчих навичок на основі вивченого матеріалу про словосполучення.
16. І так і навспак 2 вид - інтерпретація важке 6Б. Завдання спрямоване на удосконалення уміння відрізняти сполучення слів від словосполучень; збагачує словниковий запас учнів, розширює кругозір; виховує любов до рідного слова.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Як правильно? Інший середнє 3Б. Завдання спрямоване на розвиток культури мовлення учнів, формування грамотності та мовної компетентності.
2. Доповнена реальність Інший середнє 3Б. Закріплення вивченого про слово, словосполучення, речення.
3. Назви головне слово Інший середнє 2Б. Завдання розвиває уміння виділяти головне слово у словосполученні.
4. Зайвий рядок Інший середнє 1Б. Уміння визначати сполучення слів, що не є словосполученням (сурядний зв'язок, підмет і присудок).
5. Склади твір Інший важке 7Б. Застосування знань про словосполучення при самостійному складанні тексту із використанням довідки.
6. Склади речення Інший важке 6Б. Розвиток творчих здібностей, уміння складати речення із поданими словосполученнями.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні» 00:10:00 середнє 7Б. Завдання для узагальнення та систематизації вивченого про словосполучення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні» 00:15:00 середнє 7Б. Завдання для закріплення вивченого теоретичного матеріалу з теми «Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні».
2. Перевірна робота з теми «Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні» 00:20:00 середнє 15Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні».