Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Чергування приголосних звуків Теоретичний матеріал. Найпоширеніші випадки чергування приголосних.
2. Зміни приголосних при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- Теоретичний матеріал. Чергування та спрощення приголосних звуків при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ-.
3. Зміни приголосних при додаванні суфікса -ин- Теоретичний матеріал з теми "Зміни приголосних при утворенні іменників за допомогою суфікса -ин-.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди чергування 1 вид - рецептивний легке 2Б. Утворення прикметників з чергуванням приголосних у корені слова.
2. Ч або Ш 1 вид - рецептивний легке 2Б. Дослідження чергування приголосних звуків, пошук пропущеної літери шляхом аналізу.
3. Зміни слово 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Відмінювання іменників, чергування приголосних при словозміні, місцевий відмінок.
4. Знайди пару 3 вид - аналіз середнє 4Б. Визначення до поданого слова пари, яка б ілюструвала чергування приголосних звуків.
5. Буквені розсипи 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вставити пропущені букви в словах, враховуючи чергування приголосних звуків при творенні нових слів.
6. Зміни приголосних у прикметниках 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних. Повторення вивченого про творення прикметників.
7. Добери спільнокореневі слова 3 вид - аналіз середнє 3Б. Практичне застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Чергування приголосних в українській мові».
8. Мови світу 3 вид - аналіз середнє 3Б. Утворення прикметників від іменників за допомогою суфікса -ськ-
9. Утвори іменник із суфіксом -цтв(о) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних при словотворенні.
10. У пошуках помилки 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про чергування приголосних.
11. Три слова 3 вид - аналіз середнє 3Б. Удосконалення вивченого про чергування приголосних.
12. Знайди помилку 3 вид - аналіз важке 2Б. Дослідження-аналіз на виявлення помилки щодо зміни приголосних при творенні слів.
13. Вірю — не вірю 3 вид - аналіз важке 3Б. Спростувати відповідь або дати згоду щодо відмінювання приголосних під час словозміни або утворення нових слів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Сам собі редактор Інший легке 3Б. Утворення пар слів з чергуванням.
2. Орфографічний нишпорка Інший середнє 3Б. Знайти та виписати з речення слова, у яких може відбуватися чергування пи словозміні чи утворенні нових слів.
3. 1+1 Інший середнє 6Б. Пошук слів, у яких під час утворення іменників, суфікси -ськ- та -цьк змінюються на -чч- та -щ-.
4. Ми єдина Україна! Інший середнє 2Б. Утворення іменників від прикметників на -ськ- -цьк- за допомогою суфіка -ин-.
5. «Червоним по чорному» Інший важке 2Б. Відновити правопис слів, виправляючи помилку.
6. Третє зайве Інший важке 4Б. Серед поданих слів визначити слово, яке має чергування, відмінне відінших. Обгрунтувати свій вибір.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Зміни приголосних при творенні слів» 00:20:00 середнє 12Б. Завдання-тренажер на закріплення матеріалу з теми «Зміни приголосних при творенні слів».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Зміни приголосних при творенні слів» 00:20:00 середнє 16Б. Вдосконалення вмінь і навичок, набутих під час вивчення теми «Зміни приголосних при творенні слів».
2. Перевірна робота з теми «Зміни приголосних при творенні слів» 00:15:00 середнє 10Б. Перевірка знань, вмінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Зміни приголосних при творенні слів».