Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. СПР з підрядними часу Формування знань, умінь і навичок з теми «СПР з підрядними обставинними часу».
2. СПР з підрядними місця Формування знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними обставинними місця».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди підрядну місця 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вправа на тренування вмінь впізнавати підрядні місця.
2. Знайди підрядну часу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вправа на тренування вмінь впізнавати підрядні часу.
3. Відшукай речення з підрядною обставинною часу 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати СПР з підрядною обставинною часу. Удосконалення вивченого про складнопідрядні обставинні речення.
4. Відшукай речення з підрядною обставинною місця 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати СПР з підрядною обставинною місця. Удосконалення вивченого про складнопідрядні обставинні речення.
5. Вибери СПР з підрядною часу 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними часу.
6. Визнач вид речення (підрядні місця) 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядною місця.
7. Розподіли речення (підрядні часу) 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядними часу.
8. Вибери СПР з підрядною місця 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядною місця.
9. Визнач частини складнопідрядного речення (підрядна часу) 3 вид - аналіз середнє 3Б. Уміння визначати головну й підрядну частини складнопідрядного речення, ставити запитання від головного до підрядного речення.
10. Визнач головну й підрядну частини (підрядна місця) 3 вид - аналіз середнє 3Б. Уміння визначати головну й підрядну частини в складнопідрядному реченні, ставити запитання від одного речення до іншого.
11. Визнач вид підрядної частини 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядними обставинними місця й часу.
12. Розділові знаки в СПР 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Удосконалення вивченого з теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу».
13. Згода дім будує, а незгода руйнує 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядними обставинними місця.
14. Гра в гольф 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядними обставинними часу.
15. Виконай синтаксичний аналіз речення 1 1 вид - рецептивний важке 24Б. Уміння аналізувати СПР з підрядними часу.
16. Виконай синтаксичний аналіз речення 2 1 вид - рецептивний важке 24Б. Уміння аналізувати СПР з підрядною обставинною місця.
17. Відповідність 3 вид - аналіз важке 4Б. Повторення вивченого про СПР з підрядними з'ясувальними й означальними. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними місця й часу.
18. Поміркуй! 3 вид - аналіз важке 4Б. Уміння визначати вид складнопідрядного речення за частиною речення, правильно ставити запитання від головної до підрядної частини.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Підрядна обставинна місця Інший середнє 2Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними місця.
2. Підрядна обставинна часу Інший середнє 2Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядною часу.
3. Повтори теоретичний матеріал Інший середнє 1Б. Повторення вивченого про СПР з підрядними часу й місця.
4. Склади речення з підрядною місця за схемою Інший важке 6Б. Уміння самостійно складати складнопідрядні речення за поданими схемами.
5. Склади речення з підрядною часу за схемою Інший важке 6Б. Уміння самостійно складати складнопідрядні речення за поданими схемами.
6. Перебудуй речення Інший важке 4Б. Уміння трансформувати дієприслівниковий зворот у підрядну обставинну часу.
7. Відредагуй речення Інший важке 3Б. Уміння виявляти граматичні помилки в реченнях, виправляти їх, визначати вид СПР.
8. Склади розповідь Інший важке 7Б. Уміння складати текст-розповідь. Використання СПР з підрядними часу й місця у власному висловленні.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу» 00:10:00 середнє 10Б. Завдання для удосконалення знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу» 00:15:00 середнє 29Б. Завдання для систематизації вивченого про СПР з підрядними обставинними місця й часу.
2. Перевірна робота з теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу» 00:25:00 середнє 12Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними обставинними місця й часу».