Зверни увагу!
Правопис багатьох числівників треба звіряти з орфографічним словником або запам'ятати.
1. Числівники, що називають числа другого десятка, треба писати так:
одинадцять,
дванадцять,
тринадцять,
чотирнадцять,
п'ятнадцять,
шістнадцять,
сімнадцять,
вісімнадцять,
дев'ятнадцять.
Також звук [д] треба позначати відповідною буквою в числівниках
двадцять,
тридцять.
2. Числівники, що називають числа, утворені від простих чисел 5, 6, 9, треба писати так:
п'ять, п'ятнадцять, п'ятдесят, п'ятсот;
шість, шістнадцять, шістдесят, шістсот;
дев'ять, дев'ятнадцять, дев'ятсот.