Числівник — це самостійна частина мови.
Числівники бувають різних видів.
Окрім слів, які називають різні числа, до числівників відносять слова, які відповідають на питання скільки? але не називають точну кількість предметів.
Приклад:
чимало
безліч
багато
кілька
декілька
мало
Зверни увагу!
Також числівниками є слова типу півтора, шість сьомих, троє.
Числівники можуть мати різні форми та змінюватися.
Числівники, що відповідають на питання скільки? можуть змінюватися за відмінками.
Приклад:
(скільки?) шість,
(скількох?)  шістьох,
(скільком?) шістьом,
(скількома?) шістьма.
Числівники, що відповідають на питання котрий? можуть змінюватися за числами, родами та відмінками.
Приклад:
Третій (одн.) — треті (мн.).
Приклад:
Другий (ч.р.), друга (ж.р.), друге (с.р.).
Приклад:
Н.в. — п'ятий
Р.в. — п'ятого
Д.в. — п'ятому
Ор. в — п'ятим