Дієслово теперішнього і майбутнього часу в третій особі називає дію тієї осо­би чи осіб, про яку розповідають.
Приклад:
читає, читають;
 
каже, кажуть;
 
говорить, говорять.
Дієслова теперішнього і майбутнього часу в третій особі відповідають на питання що робить? що зробить? що роблять? що зроблять?
Дієслова теперішнього і майбутнього часу в третій особі можна пов'язати із займенниками він, вона, воно, вони
Приклад:
(він, вона, воно) танцює, розкаже, прилетить;
 
(вони) напишуть, малюють, дружать, стоять.
Дієслова в третій особі можуть мати такі закінчення:
  • в однині -е (-є), -ить (-їть);
  • у множині -уть (-ють), -ать (-ять)
Бачить, спить, дихає.
Живуть, дихають, лежать, клеять.
Зверни увагу!
Закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу в третій особі однини залежить від їхнього закінчення в третій особі множини.
Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -уть, -ють, то в 3 -ій особі однини в них закінчення -е (-є).
Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -ать, -ять, то в 3-ій особі однини в них закінчення -ить (-їть).
Приклад:
пишуть — пише, снідають — снідає;
побіжать — побіжить, стоять — стоїть.