Чергування звуків — закономірна заміна одного звука іншим у тому самому чи спорідненому слові.
Існує декілька випадків чергування.  
При словозміні перед закінченням -і  відбувається чергування таких звуків:
[г] — [з′]
[к] — [ц′]
[х] — [с′]
Таке чергування спостерігається в іменниках:
жіночого роду в давальному та місцевому відмінку однини
 
2.png
чоловічого та середнього роду в місцевому  відмінку однини
 
5.png