1. Повторення вивченого про іменник як частину мови

 2. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення

 3. Рід і число іменників

 4. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

 5. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

 6. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках у давальному та місцевому відмінках

 7. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

 8. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку

 9. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

 10. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

 11. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

 12. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

 13. Правопис закінчень іменників у множині

 14. Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках