Слова, які не мають лексичного значення і виконують у мові допоміжну роль, називаються службовими.
Зверни увагу!
Роль службових частин мови в реченні — зв’язок слів між собою.
Зверни увагу!
Службові частини мови не є членами речення.
До службових частин мови належать наступні.
Сполучник — служить для зв’язку між собою частин речення та однорідних членів речення.
Приклад:
Та, і, а, але, бо.
Прийменник — слугує для узгодження іменника з іншими словами в реченні.
Приклад:
Над, у, до, по, перед.
Частка — виражає відтінки мовлення.
Приклад:
Не, ні, тільки, ледве, мов.
Окремою частиною мови є вигуки та звуконаслідування.
Приклад:
Ой, му, геть, ох.