Кожне слово належить до певної частини мови.
Частини мови — це слова, що характеризуються спільними лексичними ознаками, властивими їм граматичними категоріями, синтаксичними функціями і засобами словотвору.
Зверни увагу!
У нашій мові виділяють 10 частин мови. Вони поділяються на самостійні та службові.
Слова, які мають лексичне і граматичне значення, виступають членами речення й утворюють речення, а також називають предмети, поняття, прикмети, якість, кількість, порядок дії й стан предмета — називаються самостійними.
До цієї групи належать такі частини мови.
Іменник — вказує на назву предметів або явищ.
Приклад:
Сергійко, хвиля, стіл.
Прикметник — виражає ознаки предметів.
Приклад:
Сильний, скляний, круглий.
Дієслово — називає дію або стан предметів чи явищ.
Приклад:
Вивчив, думаю, зрадію.
Займенник — вказує на особу або предмет, не називаючи його.
Приклад:
Ми, цей, свій.
Числівник — називає кількість предметів або явищ та їхній порядковий номер.
Приклад:
Сім, двадцять чотири, десятий.
Прислівник — виражає ознаку дії чи іншої ознаки.
Приклад:
Тепло, здалеку, спокійно.