Невизначеності 0 і  
можна звести до невизначеностей 00 або .
 
Якщо потрібно обчислити границю limxag(x)h(x), де \(g(x)\) наближається до нуля, а \(h(x)\) прямує до нескінченності, цей добуток можна змінити так, щоб отримати одну з двох необхідних невизначеностей:
limxag(x)h(x)=limxag(x)1h(x)абоlimxah(x)1g(x)
Приклад:
 
1. 
limx0xlnx=limx0lnx1x==limx0lnx1x=limx01x1x2=limx0x=0
 
2.
limx0ex1ctg(x)=limx0ex11ctgx=limx0ex1tgx=00=limx0ex1tgx==limx0ex1tgx=limx0ex1cos2x=1