Потрібно обчислити границю limxag(x)h(x).
У такому випадку можливі 3 варіанти:
1. обидві функції g(x) і h(x) наближуються до нуля - невизначеність 00;
2. функція g(x) наближується до нескінченності, а функція h(x) наближується до нуля - невизначеність 0;
3. функція g(x) наближується до одного, а функція h(x)  наближується до нескінченності - невизначеність 1.
 
У цих випадках потрібно використовувати перетворення limxag(x)h(x)=elimxah(x)lng(x), обчислити границю, що знаходиться в показнику степеня (справляючись з невизначеністю 0) і тоді підносити до степеня.
Приклад:
 
1. Невизначеність 00:
limx+0xx=elimx+0xlnx=...limx+0xlnx=limx+0lnx1x=00=limx+0lnx1x==limx+01x1x2=limx+0x=0limx+0xx=elimx+0xlnx=e0=1
 
2. Невизначеність 1:
limx01+x1xsinx=elimx0ln(1+x)xsinx=...limx0ln(1+x)xsinx=00=limx0ln(1+x)xsinx=limx011+x1cosx=1+0=+limx01+x1xsinx=e+=+
 
3. Невизначеність 0:
limx+0lnxx=elimx+0xlnlnx=...limx+0xlnlnx=limx+0ln(lnx)1x=00=limx+0ln(lnx)1x==limx+01lnx1x1x2=limx+0xlnx=limx+0xlnx=00==limx+0xlnx=limx+011x=limx+0x=0limx+0lnxx=e0=1