Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Одиничне коло Одиничне коло, поняття кута, приклади.
2. Числове коло, макети числового кола Вводиться поняття числового кола, визначається довжина дуг, розглядаються 2 основні макети числового кола.
3. Числове коло в координатній площині Визначаються координати точок в координатній площині, складені таблиці координат для двох макетів числового кола.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Одиничне коло, квадранти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначення квадранта, в якому знаходиться цей кут.
2. Числове коло 1 вид - рецептивний легке 5Б. Визначається положення на числовому колі чисел.
3. Визначення чисел, відповідних точці 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знаходяться числа, відповідні точці на числовому колі.
4. Відповідність точок числовому колу. 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використовуючи макет числового кола, приходимо до висновку, які числа відповідають заданим точкам.
5. Визначення координат точок 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначаються координати точок, що знаходяться на числовому колі в координатній площині.
6. Довжина дуги на числовому колі, поділеному точками. 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Визначається довжина дуг числового кола, якщо числове коло поділене точками. У завданні 2 чверть поділена точкою на 2 рівні частини, а 3 чверть поділена на три рівні частини.
7. Довжина дуги на числовому колі. 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначається довжина дуг на числовому колі, якщо числове коло поділене точками.
8. Симетрія точок на числовому колі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. За допомогою малюнків приходимо до висновку про симетрії точок на числовому колі. Показується симетрія відносно центру та осі. Йде порівняння з розташуванням цих же точок на числовій прямій.
9. Належність точок до числового кола 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначається належність точок числового кола, порівнюючи їх координати з радіусом. Важливо зрозуміти, що вони не можуть бути більше радіуса, взятого за модулем.
10. Розташування точок на числовому колі. 3 вид - аналіз важке 1Б. Визначається положення точок на числовому колі, що відповідає заданим числам.
11. Порівняння абсциси і ординати точки. 3 вид - аналіз важке 1Б. Спираючись на знання розташування точок на числовому колі, порівнюються абсциси і ординати точок.
12. Відповідність між числами і точками числового кола. 4 вид - творчий важке 1Б. Визначення відповідності чисел і точок на числовому колі, якщо ордината точок задовольняє цій нерівності.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Числове коло» 00:10:00 легке 6Б. Використовуючи макет числового кола, визначається відповідність між точками і числами на числовому коліі, їх розташування в чвертях.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Числове коло» 00:15:00 середнє 6Б. Пропонуються завдання по визначенню чверті, в якій знаходиться точка, за визначенням координат точки, за визначенням знака абсциси і ординати.
2. Перевірочна робота з теми «Числове коло» 00:20:00 середнє 7Б. Перевіряються знання з числового кола і з числового кола в координатній площині. Пропонуються завдання різного степеня складності.