Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Арктангенс, арккотангенс, рівняння tg x = a, ctg x = a Арктангенс, арккотангенс, рівняння tg x = a, ctg x = a. Приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знаходження значень зворотних функцій 1 вид - рецептивний легке 1Б. При виконання завдання можна скористатися таблицею тангенсів і котангенов для знаходження зворотних функцій.
2. Розв'язання рівняння 1 вид - рецептивний легке 1Б. Розв'язання рівняння tg x = a.
3. Використання формул 1 вид - рецептивний легке 2Б. Для виконання даного завдання необхідно використовувати формули: arctg (-a) =-arctg (a), arcctg (-a) = P-arcctg a.
4. Порівняння чисел 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Використовуючи формули арктангенса і арккотангенса, порівняти числа.
5. Знаходження значення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. За допомогою формул tg (arctg a) = a, ctg (arcctg a) = a знайти значення виразу.
6. Значення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Для виконання даного завдання необхідно знати формули arctg (tg x) = x, arcctg (ctg x) = x.
7. Розв'язання рівняння ctg x = a 3 вид - аналіз важке 3Б. Розв'язання рівняння ctg x = a при заданому k.
8. Арккотангенс і тангенс 3 вид - аналіз важке 3Б. Для виконання даного завдання можна скористатися формулою arctg a + arcctg a = P/2.
9. Застосування тригонометричних формул 3 вид - аналіз важке 3Б. Для виконання цього завдання необхідно скористатися різними формулами.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Арктангенс, арккотагенс і найпростіші тригонометричні рівняння» 00:10:00 легке 5Б. Значення арккотангенс і арктангенса, розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Арктангенс і арккотангенс» 00:10:00 середнє 6Б. Перевіряються базові знання учнів. Тригонометричні рівняння, вирази, що містять арктангенс і арккотангенс.
2. Перевірочна робота з теми «Арктангенс і арккотангенс» 00:20:00 середнє 8Б. Перевіряється вміння застосувати тригонометричні формули, найпростіші тригонометричні рівняння.