Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Число е. Функція у=е^x, її властивості, графік, диференціювання Дано властивості функції у=е^x, формули диференціювання.
2. Натуральні логарифми. Функція у= ln х, її властивості, графік, диференціювання Визначення натурального логарифма, графік і властивості функції y= ln x.
3. Обчислення похідної (логарифмування) Обчислення похідної (логарифмування).
4. Похідна параметрично заданої функції Похідна параметрично заданої функції.
5. Похідна неявної функції Знаходження похідної неявної функції.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Похідна показникових функцій 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Обчислення похідної показникових функцій.
2. Дотична до графіка логарифмічної функції 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Обчислення кутового коефіцієнта дотичної до графіка логарифмічної функції, натуральний логарифм.
3. Визначення властивостей функції за графіком 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення властивостей функції за графіком.
4. Інтервали монотонності логарифмічної функції 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення інтервалів монотонності логарифмічної функції, натуральний логарифм.
5. Похідна складеної показникової функції 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Обчислення похідної складеної показникової функції.
6. Похідна складеної логарифмічної функції 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Обчислення похідної складеної логарифмічної функції.
7. Похідна добутку функцій (логарифмування) 3 вид - аналіз важке 1Б. Обчислення похідної добутку функцій логарифмуванням.
8. Похідна частки функцій (логарифмування) 3 вид - аналіз важке 1Б. Обчислення похідної частки функцій (логарифмування).
9. Обчислення похідної логарифмуванням 3 вид - аналіз важке 3,5Б. Обчислення похідної функції логарифмуванням.
10. Екстремуми показникової функції з основою е 3 вид - аналіз важке 4Б. Дослідження показникової функції з основою е на точки екстремуму. Побудова графіка.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Диференціювання показникової і логарифмічної функцій» 00:10:00 легке 7Б. Містить три завдання легкого та середнього рівня складності на закріплення навичок обчислення похідної показникової і логарифмічної функцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Диференціювання показникової і логарифмічної функцій» 00:20:00 середнє 10Б. Містить чотири завдання різного рівня складності, що перевіряють та закріплюють навички застосування похідної показникової та логарифмічної функцій.
2. Перевірна робота з теми «Диференціювання показникової і логарифмічної функцій» 00:20:00 середнє 12Б. Містить чотири завдання різного рівня складності на застосування похідної показникової та логарифмічної функцій у побудові та дослідженні графіків заданих функцій. Два завдання школярам на порталі не видно.