Теорія

Завдання

1. Піднесення добутку до степеня

Складність: легке

1
2. Добуток степенів, від'ємний вираз парного степеня

Складність: легке

2
3. Добуток трьох степенів

Складність: легке

3
4. Степінь добутку

Складність: легке

2
5. Степінь трьох множників

Складність: легке

1
6. Невідома основа (непарний степінь)

Складність: легке

2
7. Куб трьох множників

Складність: легке

3,5
8. Степінь дробу

Складність: легке

1
9. Від'ємний дріб у парному або непарному степені

Складність: легке

2
10. Піднесення дробу до степеня

Складність: середнє

1
11. Дріб у другому степені

Складність: середнє

4
12. Невідома основа квадрата одночлена (звичайний дріб)

Складність: середнє

4
13. Квадрат трьох множників

Складність: середнє

5
14. Піднесення до степеня, дріб в степені (від'ємний чисельник)

Складність: середнє

5
15. Дріб у степені

Складність: середнє

2
16. Значення виразу (добуток степенів з однаковими показниками)

Складність: середнє

2
17. Обчислення значення дробу

Складність: середнє

4
18. Добуток трьох дробів з однаковими показниками степенів

Складність: важке

6
19. Рівняння (властивості степенів)

Складність: важке

6
20. Рівняння (властивості степенів із натуральним показником)

Складність: важке

5
21. Рівняння (звичайний дріб)

Складність: важке

6

Тести

Матеріали для вчителів