Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Множення степенів з однаковими показниками
2. Ділення степенів з однаковими показниками
3. Розв'язування завдань на степінь Із цього уроку ти дізнаєшся: - як спрощувати вирази зі степенем, використовуючи правила обчислення степеня; - як аналізувати, яке саме правило краще застосувати в конкретному випадку; - як застосовувати правила обчислення степеня під час розв’язування вправ.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Піднесення добутку до степеня 1 вид - рецептивний легке 1Б. Властивості степенів, піднесення добутку до степеню.
2. Добуток степенів, від'ємний вираз парного степеня 1 вид - рецептивний легке 2Б. Запис виразу у вигляді добутку степенів.
3. Добуток трьох степенів 1 вид - рецептивний легке 3Б. Запис степеня у вигляді добутку степенів.
4. Степінь добутку 1 вид - рецептивний легке 2Б. Запис виразу у вигляді степеня добутку.
5. Степінь трьох множників 1 вид - рецептивний легке 1Б. Запис виразу у вигляді степеня добутку.
6. Невідома основа (непарний степінь) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Знаходження одночлена, що є в дужках (рівність степеня й добутку).
7. Куб трьох множників 1 вид - рецептивний легке 3,5Б. Запис виразу у вигляді степеня з показником \(3\).
8. Степінь дробу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Запис дробу у вигляді степеня дробу.
9. Від'ємний дріб у парному або непарному степені 1 вид - рецептивний легке 2Б. Піднесення дробу до степеня.
10. Піднесення дробу до степеня 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Використання правила піднесення дробу до степеня.
11. Дріб у другому степені 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Піднесення дробу до другого степеня.
12. Невідома основа квадрата одночлена (звичайний дріб) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Знаходження одночлена, що є в дужках (рівність степеню й добутку звичайного дробу на степінь).
13. Квадрат трьох множників 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Запис виразу у вигляді степеня з показником \(2\).
14. Піднесення до степеня, дріб в степені (від'ємний чисельник) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Піднесення до степеня дробу.
15. Дріб у степені 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Запис дробу у вигляді степеня.
16. Значення виразу (добуток степенів з однаковими показниками) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Обчислення значення виразу.
17. Обчислення значення дробу 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Обчислення значення дробу.
18. Добуток трьох дробів з однаковими показниками степенів 3 вид - аналіз важке 6Б. Обчислення значення виразу.
19. Рівняння (властивості степенів) 3 вид - аналіз важке 6Б. Обчислення рівняння.
20. Рівняння (властивості степенів із натуральним показником) 3 вид - аналіз важке 5Б. Розв'язування рівняння.
21. Рівняння (звичайний дріб) 3 вид - аналіз важке 6Б. Розв'язування рівняння.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Квадрат або куб виразу Інший легке 2Б. Запис виразу у вигляді квадрата або куба одночлена.
2. Добуток степенів, від'ємний вираз у непарному степені. Інший легке 2Б. Запис виразу у вигляді добутку степенів.
3. Невідома основа в квадраті Інший середнє 4Б. Знаходження одночлена, що є в дужках (рівність степеня й добутку звичайного дробу на степінь).
4. Добуток квадратів двох від'ємних дробів Інший середнє 4Б. Обчислення значення виразу.
5. Піднесення до степеня, дріб в степені (від'ємний знаменник). Інший середнє 5Б. Зведення до степеня дробу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Множення і ділення степенів з однаковим показником» 00:05:00 легке 4Б.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Множення й ділення степенів з однаковим показником» 00:15:00 легке 17Б. Завдання на подання степеня у вигляді добутку трьох степенів; подання виразу у вигляді степеня добутку; визначення одночлена, що знаходиться в дужках (рівність степеня й добутку); піднесення дробу до степеня, від'ємний дріб у парному або непарному степені; піднесення дробу до другого степеня; знаходження одночлена, що знаходиться в дужках (рівність степенів і добутку звичайного дробу на степінь).
2. Перевірна робота з теми «Множення й ділення степенів з однаковим показником» 00:20:00 середнє 23,5Б. Завдання на подання виразу у вигляді добутку степенів; подання виразу у вигляді степеня добутку; запис виразу у вигляді степеня з показником \(3 \); подання виразу у вигляді квадрата або куба одночлена; обчислення значення виразу (добуток квадратів двох від'ємних дробів); піднесення до степеня дробу (від'ємний знаменник); розв'язок рівняння.