У клітину разом з необхідними для життя речовинами можуть потрапляти ззовні чужорідні або утворюватися всередині токсичні речовини (амоніак, гідроген пероксид, індол, скатол). Вони зазнають перетворень і видаляються.
Біотрансформація — біохімічні процеси, в ході яких речовини зазнають змін під дією різних ферментів клітин.
У ході першої фази біотрансформації молекула шкідливої речовини збагачується полярними функціональними групами, що робить її реакційно-здатною і розчинною у воді. У другій фазі відбуваються синтетичні процеси поєднання з ендогенними молекулами (наприклад, з глюкуроновою кислотою, сульфатами, гліцином), у результаті чого утворюються полярні сполуки, які й виводяться з клітин.
Зверни увагу!
Знешкодження токсичних сполук у клітинах забезпечується ферментами оксидоредуктазами, гідролазами, пероксидазами та відбувається в цитоплазмі, ЕПС, мікротільцях, мітохондріях, лізосомах.
Так, за допомогою ферментів ендоплазматичної сітки відбувається детоксикація алкоголю, пероксидаза мікротілець розщеплює гідроген пероксид на воду й кисень. У гепатоцитах отруйний амоніак знешкоджується в процесі перетворення на сечовину.
  
Основними процесами клітинного виділення є:
  • розчинення продуктів обміну речовин і видалення їх з клітин за участі вакуолей, залишкових тілець;
  • ізолювання продуктів обміну у вигляді клітинних включень
У клітинах відбуваються процеси, під час яких знешкоджуються, перетворюються і видаляються назовні шкідливі речовини та підтримується клітинних гомеостаз.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 94.