Метаболізм — сукупність хімічних процесів, що забезпечують перетворення речовин, енергії та інформації в клітині.
Ці зміни спрямовані на впорядкованість клітини, тому в метаболічних процесах беруть участь усі структури клітини. Особливості будови клітин, кількість і різноманітність їх структур залежать від інтенсивності процесів її метаболізму та функцій в організмі.
Для прикладу розглянемо будову гепатоцитів (клітн печінки, які секретують жовч і беруть активну участь в обміні речовин й знешкодженні токсинів).
 
У центральній частині гепатоцита розміщене ядро з одним або двома ядерцями. Ядра можуть бути диплоїдними (\2n\), тетраплоїдними \(4n\) та навіть октаплоїдними \(8\), що залежить від функціонального стану організму. Кількість такий ядер із віком поступово збільшується і до старості досягає \(80\) %.
 
Основною функцією гепатоцита є утворення й секреція жовчі у жовчні канальці. Через те в клітинах доборе розвинуті секреторні міхурці. Цитоплазма гепатоцитів рясніє мітохондріями, кількість яких в одній клітині може досягати \(2000\). Ці двомембранні органели окиснюють органічні речовини й синтезують у великій кількості АТФ.
 
Важливо роль відіграють гепатоцити в синтезі білків, вуглеводів і ліпідів. Гепатоцити синтезують альбуміни, більшу частину глобулінів і білків, що беруть участь у зсіданні крові. Білки в гепатоцитах синтезуються в шорсткій ЕПС, надходять до комплексу Ґольджі, набувають функціональних особливостей, упаковуються в міхурці й виділяються за допомогою екзоцитозу в кров. Метаболізм вуглеводів й ліпідів пов'язаний з гладкою ЕПС, яка розсіяна в цитоплазмі у вигляді цистерн, трубочок й міхурців. Гепатоцити під дією інсуліну перетворюють надлишок клюкози на глікоген, який відкладається у вигляді зерен у цитоплазмі. За нестачі глюкози зерна глікогену розщеплюються до глюкози. У гепатоцитах також відбувається накопичення ліпідів у вигляді жирових краплин.
Кількість, наявність та участь структур клітини в тих чи інших процесах визначається саме особливостями метаболізму та функціями клітин.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 93-94.