Біосфера — особлива оболонка Землі, населена живими істотами.
Дослідженням біосфери займається біосферологія.
Структура біосфери включає абіотичний та біотичний компоненти, які пов'язані біологічною міграцією хімічних елементів і речовин. Біосфера охоплює три геологічні оболонки — літосферу, атмосферу та гідросферу.
  
Структурними елементами біосфери є \(7\) типів речовин:
 • жива — сукупність усіх організмів на Землі;
 • біогенна — речовина, що утворена й перероблювана організмами (вугілля, нафта, кисень атмосфери тощо);
 • косна — абіотична речовина, що утворена без участі живого, тобто лава, попіл вулканів;
 • біокосна — біогенно-абіотична речовина, продукти розкладу і переробки косної речовини організмами, тобто ґрунт;
 • радіоактивна;
 • космічна;
 • розсіяні атоми.
Межами біосфери є нижні шари атмосфери до висоти близько \(11\) км, вся гідросфера та верхній шар літосфери до глибини \(3\) - \(11\) км.
 
Біосфера — це найбільша цілісна глобальна екосистема, якій притаманні фундаментальні властивості біосистем. До них належать відкритість, цілісність, саморегуляція. Однак біосфера має і специфічні (емерджентні) властивості. Це передусім її високий рівень самоорганізації, що забезпечує надзвичайну стабільність і стійкість у часі й просторі.
 
Окрім того, фахівці зазначають ще й такі особливості:
 • унікальність, незамінність і неповторність;
 • практично безмежна тривалість існування;
 • безмежно великий запас генетичної інформації, що накопичувалася впродовж мільярдів років, внаслідок чого ця інформація є практично невичерпною;
 • найдосконаліші механізми саморегуляції та захисту від руйнівного зовнішнього впливу;
 • величезні запаси вільної енергії, причому не лише тієї, що є вільною енергією сучасних підпорядкованих їй екосистем, а й енергії, накопиченої екосистемами минулих епох;
 • величезне біорізноманіття підпорядкованих їй біологічних систем — організмів, видів, екосистем.
Біосфера є найвищою та найскладнішою біологічною системою Землі.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.163-164.