Потік енергії у біосфері — надходження енергії Сонця до поверхні Землі, засвоєння її у процесі фотосинтезу рослинами, трансформація і перерозподіл у ланцюгах живлення та геологічних оболонках і розсіювання у світовому просторі.
Біосфера — це відкрита термодинамічна система, що одержує енергію у вигляді світлової енергії Сонця й теплової енергії процесів радіоактивного розпаду речовин у земній корі та ядрі планети. Радіоактивна енергія, частка якої в енергетичному балансі планети була значною на першій і другій фазах еволюції Землі, нині не відіграє помітної ролі в житті біосфери. Основне джерело енергії сьогодні — це сонячне випромінювання. Більша частина цієї енергії відбивається від хмар, пилу і земної поверхні (близько \(34\) %) нагріває атмосферу, літосферу й Світовий океан, після чого розсіюється в космічному просторі у вигляді інфрачервоного випромінювання (\(42\) %), витрачається на випаровування води й утворення хмар (\(23\) %), на переміщення повітряних мас — утворення вітру (близько \(0,1\) %). І лише близько \(1\) % сонячної енергії, що потрапляє на Землю, вловлюється продуцентами — вищими рослинами, водоростями та фототрофними бактеріями — й запасається в процесі фотосинтезу у вигляді енергії хімічних зв'язків органічних сполук.
Ця зв'язана енергія далі використовується консументами і редуцентами в ланцюгах живлення.
Зверни увагу!
Завдяки їм біосфера виконує свою основну функції — концентрує, трансформує, акумулює та перерозподіляє хімічні елементи в земній корі.
Діяльність живої речовини супроводжується розсіюванням акумульованої сонячної енергії у вигляді тепла.
Енергетичні ресурси в біосфері не лише створюються нині існуючими організмами, а й нагромаджувалися в минулі геологічні часи. Через те реальна енергетика біосфери визначається сукупним потенціалом Карбону та карбоновмісних сполук. Частка енергії первинних вуглеводів не потрапляє до ланцюгів живлення й консервується в осадових породах у вигляді торфу, вугілля, нафти та природного газу.
Таким чином, в процесі роботи, що її здійснює біосфера, вловлена сонячна енергія трансформується і розсіюється. Ці два процеси підпорядковуються двом фундаментальним природним законам — першому та другому законам термодинаміки.
Перший закон термодинаміки: енергія не може бути ні народжена, ні знищена, вона може бути лише трансформована з однієї форми в іншу. Кількість енергії при цьому не змінюється.
Другий закон термодинаміки: будь-яка робота супроводжується трансформацією високоякісної енергії у тепло, що розсіюється в довкіллі та витрачається в просторі.
Основна функція біосфери полягає в засвоєнні, накопиченні, трансформації та перерозподілі енергії.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.164-165.