Вибери відповідність між характеристиками та назвами етапів формування екологічних сукцесій:
  
1) етап формування з найбільшим біорізноманіттям, максимальною кількістю біомаси, високим ступенем стійкості, збалансованістю процесів продукції та мінералізації —
;
  
2) угруповання як правило нестійкі, але в них збільшується видове різноманіття, розгалужуються трофічні мережі тощо —
;
  
3) заселення лишайниками, нижчими грибами (первинні сукцесії) і рослинами (вторинні сукцесії). Згодом на цих ділянках формуються або відновлюються зооценози та мікробіоценози —
;
  
4) угрупування організмів як правило, нестійкі, із незначним видовим різноманіттям, нескладними ланцюгами живлення, слабкою мінералізацією решток тощо —
;
 
Варіанти відповідей:
етап первинного заселення
етап формування проміжних угруповань
етап формування клімаксних (зрілих) екосистем
етап формування піонерних угруповань
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.