Прокаріоти — доядерні організми об'єднують домен Археї і домен Бактерії.
Домен Археї
Архебактерії — мікроскопічні одноклітинні без'ядерні організми, які можуть мати різноманітну форму клітин (куба, квадрата, паралелепіпеда). На даний час відомо лише близько п'ятидесяти видів архебактерій. Ці організми відкрито у \(1977\) році Карлом Воузом та Джорджем Фоксом.
 
Основні характеристики архебактерій:
  • спадковий матеріал міститься у кільцевій молекулі ДНК або РНК. У генетичному матеріалі є послідовності, які повторюються багато разів, а у генах присутні некодуючі ділянки — інтрони (що є характерними ознаками еукаріотичних клітин);
  • здатні існувати в екстремальних умовах — у солоних і гарячих джерелах, вічній мерзлоті, на великих глибинах океанів і у товщі земної кори;
  • існують аеробні та анаеробні архебактерії;
  • за типом живлення є автотрофні та гетеротрофні архебактерії. Автотрофні організми самостійно синтезують органічні речовини з неорганічних. Зустрічаються хемотрофи (створюють органічні речовини за рахунок енергії хімічних реакцій) та фототрофи (утворюють органічні речовини з використанням енергії світла). Гетеротрофні види архебактерій споживають уже готові органічні речовини, проте майже відсутні паразитичні види;
  • розмножуються нестатево — поділом навпіл, брунькуванням та фрагментацією (спори не утворюють);
  • основна роль архей у природі пов'язана з їхньою участю в колообігу Нітрогену і Карбону. Багато симбіотичних видів архей знайдено в травних трактах жуйних тварин, термітів, людей, де вони розщепляють целюлозу. Археї не патогенні. Види архебактерій, які здатні утворювати метан використовують у виробництві біогазу, для очищення стічних вод.
Джерела:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-grupi-organizmiv-bakteri-arhe-eukarioti-171446.html
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 222.