Теорія

Завдання

1. Вчений, що запропонував поділяти живі організми на домени

Складність: легке

1
2. Суть принципу філогенетичності побудови системи органічного світу

Складність: середнє

2
3. Суть принципу ієрархічності побудови системи органічного світу

Складність: середнє

2
4. Суть принципу номенклатурної упорядкованості побудови системи органічного світу

Складність: середнє

2
5. Характеристика таксона Vira

Складність: середнє

2
6. Характеристика домена Бактерії

Складність: середнє

2
7. Характеристика домена Археї

Складність: середнє

2
8. Характеристика домена Еукаріоти

Складність: середнє

2
9. Особливості генетичного матеріалу архебактерій

Складність: середнє

2
10. Особливості генетичного матеріалу бактерій

Складність: середнє

2
11. Визначення домену Архебактерій або Бактерій за генетичними особливостями

Складність: середнє

2
12. Особливості проживання Архебактерій

Складність: середнє

2
13. Особливості проживання Бактерій

Складність: середнє

2
14. Визначення назви домена за особливостями проживання

Складність: середнє

2
15. Визначення правильних тверджень про Архебактерії

Складність: середнє

2
16. Визначення правильних тверджень про Бактерії

Складність: середнє

2
17. Відповідність між характеристикою і назвою принципу побудови системи органічного світу

Складність: важке

3
18. Відповідність між характеристикою і назвою домена або таксона

Складність: важке

4
19. Твердження про Архебактерії

Складність: середнє

2
20. Твердження про Бактерії

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів