У \(1990\) році Карл Воуз, спираючись на аналіз послідовності нуклеотидів рРНК та деякі інші молекулярні характеристики, запропонував поділяти живі організми на великі систематичні групи — домени.
Домен — це таксон найвищого рангу, який включає декілька царств живих організмів.
Клітинні форми життя поділили на три домени Бактерії, Архебактерії та Еукаріоти. Віруси виділили в окремий таксон Vira, який об'єднує неклітинні форми життя і за рангом відповідає домену:
  • таксон Vira (включає віруси) — неклітинна форма життя. Можуть розмножуватися тільки в клітинах інших організмів. Містять у своєму складі тільки одну нуклеїнову кислоту — РНК або ДНК.
  • Домен Бактерії (включає бактерії, ціанобактерії) — клітинні організми. У клітинах немає ядра і мембранних органел. Відрізняються значною різноманітністю біохімічних процесів у клітинах. Генетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молекулою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Гени не містять інтронів.
  • Домен Археї (включає архебактерії) — клітинні організми. Суттєво відрізняються від інших доменів за складом ліпідів та білків. У клітинах немає ядра і мембранних органел. Генетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молекулою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Частина генів містять інтрони.
  • Домен Еукаріоти (включає рослини, тварини, гриби, одноклітинні еукаріотичні організми) — клітинні організми. У клітинах є ядра та інші мембранні органели і цитоскелет. Генетичний матеріал міститься у хромосомах і має вигляд лінійних молекул ДНК. У мітохондріях і пластидах присутні невеликі молекули кільцевої ДНК. Гени містять інтрони.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. с. 176.