Теорія

Завдання

1. Що називається антропогенезом?

Складність: легке

1
2. Що називається альтруїзмом?

Складність: легке

1
3. Правильні твердження про характеристику виду Людина розумна

Складність: середнє

2
4. Твердження про характеристику виду Людина розумна

Складність: середнє

1
5. Ознаки подібності організму людини з організмами інших ссавців

Складність: середнє

2
6. Основні відмінності людини від інших організмів

Складність: середнє

2
7. Біологічні чинники еволюції людини

Складність: середнє

2
8. Соціальні чинники еволюції людини

Складність: середнє

2
9. Характеристика Ардіпітека корінного

Складність: середнє

2
10. Характеристика Австралопітеків

Складність: середнє

2
11. Визначення характеристики Людини прямоходячої

Складність: середнє

2
12. Визначення характеристики Людини неандертальської

Складність: середнє

2
13. Визначення характеристики Кроманьйонської людини

Складність: середнє

2
14. Оціни правильність тверджень про характеристику виду Людина розумна

Складність: середнє

4
15. Визначення приналежності чинників еволюції людини

Складність: середнє

4
16. Визначення предків людини за характеристикою

Складність: важке

2
17. Неправильні твердження про характеристику виду Людина розумна

Складність: середнє

2
18. Визначення чинників еволюції людини за характеристикою

Складність: середнє

2
19. Характеристика Людини вмілої

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів