На сьогоднішній час у суспільстві існують різні теорії походження людини. Назвемо окремі з них: Божественна теорія (теорія Розумного створення, або Розумного задуму), теорії Позаземного втручання, сіміальна (від. лат. sima — мавпа) теорія та ін. У сучасній науці домінують погляди щодо антропогенезу, який відбувся під впливом еволюційних чинників.
 
Походження людини якісно відмінне від видоутворення в тваринному світі. Еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних чинників. У формуванні особливостей людини визначальну роль зіграли прямоходіння, праця, мова й суспільний спосіб життя. Велике значення в процесі еволюції мала поява альтруїзму (напрям поведінки і діяльності людини, що ставить інтереси іншої людини або загальне благо вище особистих інтересів, здатність до самопожертви заради інших).
 
Еволюція людини на сучасному етапі спрямовується дією соціальних чинників антропогенезу. Проте вплив біологічних чинників не припиняється. Так, у результаті дії природного добору у людини виробляється стійкість до інфекційних хвороб, діє мутаційний процес, у малих популяціях велике значення мають процеси дрейфу генів, внаслідок міжрасових шлюбів відбувається генний потік та ін.
 
Чинники еволюції людини:
  • біологічні чинники — рушійний (природний добір) та елементарні (спадкова мінливість, дрейф генів, ізоляція, популяційні хвилі);
  • соціальні чинники — трудова діяльність, суспільний спосіб життя, мова та абстрактне мислення.
Антропогенезпроцес виникнення і формування людини в процесі еволюції, що відбувався під впливом біологічних і соціальних чинників.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 203.