Всі сучасні люди, які проживають на Землі, належать до одного виду — Людина розумна, латинська назва якого Homo sapiens. Цей вид розглядається як сукупність популяцій, що поєднані генним потоком між собою, дають плодюче потомство, займають певний ареал, мають пристосування до умов життя і спільне походження.
Людина — біологічна істота, оскільки в неї наявні такі самі особливості, що й в усіх інших організмів. Це генетичний код, клітинна будова, процеси життєдіяльності, обмін речовин, енергії та інформації та ін.
У системі органічного світу Людина розумна як біологічний вид належить до ссавців у межах типу Хордові. У людини, як і у всіх хордових, наявні хорда, зяброві щілини в глотці, нервова трубка (у зародковому розвитку) та ін. Як і всі ссавці, людина має диференційовані зуби, діафрагму, теплокровність, чотирикамерне серце, вигодовує малят молоком та ін.
 
Людина — суспільна істота, наділена свідомістю, членороздільною мовою, другою сигнальною системою, абстрактним мисленням і високим рівнем розумової діяльності. Вона характеризується вмінням створювати різноманітні знаряддя праці для виготовлення знарядь праці. Це дає підстави людині займати найвищий щабель розвитку органічного світу. Завдяки здатності концентрувати й передавати набутий досвід наступним поколінням, у людини формується культура — сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей усього людства, створених упродовж його історії.
 
Поняття культура об’єднує в собі науку, освіту, мистецтво, мораль, уклад життя та світогляд.
 
Основні відмінності людини від інших організмів пов’язані з трудовою діяльністю, прямоходінням і мовою:
  • у людини головний мозок має більші відносні розміри (близько \(2\) % від маси тіла);
  • більша поверхня півкуль великого мозку (близько \(1250\) см²);
  • домінує мозковий відділ черепа;
  • слабкий розвиток надбрівних дуг;
  • розвинутий підборідний виступ;
  • хребет має характерні \(4\) вигини;
  • грудна клітка сплощена спереду назад;
  • таз розширений;
  • склепінчаста стопа;
  • розвинутий великий палець та ін.
Людина розумна — біосоціальний вид, у організмів якого наявні біологічні особливості, що вказують на єдність з живою природою, та соціальні особливості, які відрізняють людину від інших організмів. 
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 202 - 203.